STØTT OSS!

Det er gratis! ...hvis du spiller hos Norsk tipping :)


Politiattest

Styret i Kinsa judoklubb skal avkreve politiattest av alle som har verv i klubben etter NIF sine regler -

http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.