STØTT OSS!

Det er gratis! ...hvis du spiller hos Norsk tipping :)


Pensum - Kinsa Judoklubb

PENSUM OG GRADERINGSREGLER PÅ DENNE SIDEN ER GYLDIGE FRA AUGUST 2016. 

 

Graderinger er med på å fremme utøverens allsidighet, og er et fint måleinstrument for fremgang i treningen. Gjennom gradering og graderingsrettet trening skapes også den nødvendige disiplin som trengs for å bli en dyktig judoutøver.

Kinsa Judoklubb baserer sitt graderingsreglement på det som NJF benytter, og har i tillegg elementer av kata på Kyu-pensumet.

Overgang fra mon beltegrad til kyu beltegrad

Utøvere kan forsøke å gradere seg fra mon til kyu i samme beltefarge det året de fyller 13 år. Da vil Kinsa’s pensum for kyu-utøvere gjelde, og en må vise hele pensumet til kyu, ikke «bare det som er nytt».

Graderinger til 3. og 4. mon. (grønt og blått belte)

Ved graderinger til 3. og 4. mon, må utøveren enkeltvis vise graderingspensumet til graderings-sensorene.

Se også «dojo regler», «internasjonale kampregler», «tillegg til graderingspensum» m.fl. for mer informasjon om personkrav, kosthold og lignende. 

Mon-pensum og reglement (stripet belte):

Fil Pensum MON - Kinsa Judoklubb 

Kyu-pensum og reglement (helfarget belte): 

Fil Pensum KYU - Kinsa Judoklubb 

Tillegg til pensum:

Fil Tilleg til pensum - Kinsa Judoklubb

Fil Dojoregler 

Fil Internasjonale kampregler 

 

Kinsa judoklubb holder gradering ved hver semesterslutt (mai/juni og desember). 


Offisielle beltegrader

Grad Belte Krav
5.mon/kyu Gult Belte Minimum 3mnd sammenhengende trening
4.mon/kyu Orange Belte Minimum 1/2 år sammenhengengde trening siden sist gradering
3.mon/kyu Grønt Belte Minimum 1 år sammenhengende trening siden sist gradering
2.mon/kyu Blått Belte Minimum 1,5 år sammenhengende trening siden sist gradering
1.mon/kyu Brunt Belte  Minimum 2 års sammenhengende trening siden sist gradering

Forklaring: 
Mon = Barn/Ungdoms-grad 
Kyu = Jr/Senior grad

Les mer om historikken bak beltegradene her:  http://no.wikipedia.org/wiki/Beltegrad