STØTT OSS!

Det er gratis! ...hvis du spiller hos Norsk tipping :)


Knøttejudo

Kinsa Judoklubb ønsker å invitere barn mellom 3 til 6 år til trening tirsdager 17:15-18:00

Knøttejudo

Knøttejudo er et aktivitetstilbud for barn i alderen 3 - 6 år.

Vi starter opp tirsdag 29.01.2019 og avslutter tirsdag 28.05.2019

Kurset vil ha en varighet på 15 treningsøkter, og vil følge skole halvåret.

I dette barnegym/barneturn tilbudet vil det bli lagt vekt på å utvikle barnas:
- grovmotorikk
- balanse
- evne til å konsentrere seg
- samhandling med jevnaldrende
- evne til å ta korte instruksjoner fra voksne

Dette vil vi gjøre gjennom å legge til rette for aktiviteter som barna, innenfor nevnte aldersgruppe, vil mestre. Gymnastikk, enkle turn øvelser, lek, sang og innslag av helt ufarlige og enkle judo øvelser vil være hovedinnholdet i kurset. Vi vil under dette kurset legge stor vekt på sosialisering, samhandling, trivsel og hygge.
Det settes en øvre grense på 25 barn pr. kurs.
Grunnen til at det settes en øvre grense er at barna skal få sin andel av oppmerksomheten i løpet av de 45 minuttene.

Vi holder til i trondheimsvegen 266/268 i Rambukk sine lokaler.

Pris 1250,- pr barn uten drakt

Pris 1650,- pr barn inkluderer drakt og belte

 

Påmelding skjer ved oppmøte første treningsdag